HOT HOT HOT…! Hana Home sẽ có chương trình khuyến mãi đặt biệt dành cho khách hàng ký hợp đồng trong tháng tháng 6:

  • Đối với hợp đồng có tổng giá trị từ 570.000.000 (Năm trăm bảy mươi triệu đồng) tặng ngay máy lạnh Daikin 1hp theo công nghệ Nhật Bản.
  • Đối với hợp đồng có tổng giá trị từ 450.000.000 (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tặng ngay bộ kệ Tivi được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
  • Đối với hợp đồng có tổng giá trị từ 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng) tặng ngay bộ tab đầu giường

Chỉ duy nhất trong tháng 6…!