20 Căn PHIÊN BẢN GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT tại THE CLASSIA

The Classia cùng 20 phiên bản đặc biệt đang được những khách hàng là tầng lớp doanh nhân và trí thức thành đạt quan tâm tìm hiểu.
𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐨̂̉ 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐡𝐨̣ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐦𝐚̀ đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩.
𝐇𝐨̣ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝟐𝟎 𝐜𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡:
• Thiết kế mang dấu ấn cá nhân
• Từng căn nhà được đặt tên và gắn bảng tên riêng
• Thuộc về một cộng đồng cư dân văn minh
• An tâm với hệ thống an ninh đảm bảo
• Tận hưởng hệ tiện ích và cảnh quan đẳng cấp
𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚, 𝟐𝟎 𝐜𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐱𝐚𝐧𝐡-𝐬𝐚̣𝐜𝐡-𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 – 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜:
• Dịch vụ hỗ trợ cộng thêm cho cư dân các căn đặc biệt
• Gói tổ chức tiệc tân gia tiêu chuẩn 5 sao
• Gói chăm sóc cảnh quan sân vườn
• Hệ thống camera an ninh bên ngoài căn nhà
• Hệ thống lọc nước cho căn nhà
Hiện tại 20 căn phiên bản giới hạn đang dần nhanh chóng tìm được chủ nhân xứng đáng nhất.
𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 – 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐯𝐨̂ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐡𝐚̣𝐧

HANA HOME – ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UY TÍN CỦA DỰ ÁN THE CLASSIA

✨Hotline : 0902 810 838
0902 810 838